CECHY PROJEKTU

Szybkie dojście do zgodności z RODO

Unikalny, autorski program pozwalający szybko osiągnąć zgodność procedur i procesów z wymaganiami GDPR/RODO.

2-dniowy warsztat

… ponieważ dwa dni wystarczają większości organizacji!

Rozszerzone wsparcie

… wszędzie tam, gdzie jest potrzebne!

Niski koszt

Program ma na celu zaangażowanie własnych zasobów organizacji w celu transferu i wykorzystania najlepszych praktyk i optymalnych rozwiązań, właściwych dla RODO.

PREFARO 2 GDPR

Metodologia PREFARO ma na celu szybkie i skuteczne dostosowanie procesów biznesowych do zmieniających się warunków zewnętrznych – w tym zarówno uwarunkowań wynikających ze zmian w otoczeniu rynkowym, jak i wdrożenia nowych wymogów organizacyjnych lub prawnych.

PREFARO jest szczególnie dostosowane do użycia w małych i średnich organizacjach, które rzadko są organizacyjnie i finansowo przygotowane do szybkiego dostosowania się do nowych wymagań formalnych, ale jednocześnie, ze względu na mniejszy stopień złożoności procesów, są w stanie szybko zreorganizować własne struktury, procesy i procedury.

AIA - Analysis
PAGA - Diagnosis
EVA / REVA / DPIA - Adjustment
IATA - Implementation
0
Średni czas pracy `{`MD`}`
0
Konsultanci RODO
0
Zrealizowane projekty
0
Pełen outsourcing projektu `{`MD`}`

SZCZEGÓŁY PROGRAMU

  • Sparametryzowany, ukierunkowany proces analizy proceduralnej (AIA – analiza „AS-IS”)
  • Ocena rozbieżności między kluczowymi elementami i procedurami w odniesieniu do wymaganych wzorców (PAGA – Key Factors Assessment & Pattern Gap Analysis)
  • Ilościowa i jakościowa analiza dokumentacji procesów (EVA – Evidence Validation & Audit)
  • Ocena poziomu ryzyka (REVA) i DPIA (ocena wpływu na ochronę danych)
  • Opracowywanie wytycznych i zaleceń dotyczących wdrażania zoptymalizowanych procesów i procedur (OGR – zoptymalizowane wytyczne i zalecenia dotyczące przetwarzania)
  • Wdrożenie, pomoc wdrożeniowa i szkolenia dla zespołów zarządzających i pracowników (IATA – Wdrożenie, Pomoc, Szkolenia i Aktywacja)

Dyrektywa GDPR / RODO jest przykładem takich właśnie regulacji prawnych, których normatywna ogólność pozwala z jednej strony na elastyczne podejście do ich implementacji, z drugiej zaś dość restrykcyjnie określa możliwe naruszenia tych ogólnie zdefiniowanych standardów.

Dojście do zgodności z GDPR w oparciu o PREFARO jest rozsądnym i optymalnym wyborem:

  • nie pociąga za sobą znacznych kosztów operacyjnych
  • nie angażuje w znaczący sposób pracowników firmy w tworzenie nowych rozwiązań procesowych i / lub logistycznych
  • pozwala na elastyczne i zaplanowane podejście do realizacji wymagań RODO